Projev prof. Petra Piťhy, probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě – YouTube

Projev prof. Petra Piťhy, probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě – YouTube.

Co si myslí křišťál

Vše co se nachází v přírodě, je živé. Nejen lidé, zvířata, rostliny, avšak také kameny, oheň, vítr, voda, živé jsou také jejich projevy jako blesk, povodeň, uragán nebo výron žhavé lávy z nitra země. Všechno je v božském souznění nejen jako interakce k událostem na Zemi a na postojích jejich obyvatel k sobě, k Zemi, k přírodě. Stejnou měrou je udržována rovnováha ve vztahu s galaxiemi a s celým poznaným i nepoznaným Jsoucnem. Je to gigantický koncert všech možných i nepředstavitelných energií. Když si přiznáme pravdu kvantové fyziky,  opustíme lpění na její pravdivosti, nazveme ji přírodou nebo třeba božskou spravedlností, nebo ji vůbec nijak nepojmenujeme, tak nám nakonec zůstane holá pravda, kterou si nikdo nepřivlastnil, nikdo nikomu neprodal ani nevnutil. Až tam začíná a zároveň končí prostor skutečné reality.  Takové reality, kde prožívání je závislé na interakci jedné energie s ostatními ve společných prostorech rozdělených jen odlišným vnímáním a rozdílnou energetikou. Když mluvím o vnímání, jednoznačně tím myslím vyhodnocení situace a reakci na  vyvolané jevy . za další miliontinu sekundy je  každá z realit již v jiné podobě,má jiný náboj a vyvolává další z miliard možných situací u miliard lidí, zvířat rostlin buněk, zrníček písku nebo třeba buněk i čehokoliv menšího nebo naopak třeba monstrózního a odlišného, jiného než jsem já, zvíře, stéblo trávy nebo jiný kámen u cesty. A tak se vše mele od začátku věků dodnes. Díky tomu se stávám člověkem a člověk mnou. On se občas cítí být mnou, protože moje srdce tluče na podobné frekvenci. On často potřebuje moji paměť, ta sahá daleko, velmi daleko před vznik galaxie a tak se dotýká počátku jakékoliv formy bytí ve vesmíru. Jsem přítelem všeho živého i zdánlivě neživého, kamarádem Tebe člověče, jsem přítelem Tvé duše, ať už jsi přišla na svět kdekoliv ve vesmíru, stejně jako jsem přítelem Země, laskavé Velké Matky tak dobře mi známé jedné z mnoha dimenzionálních realit.  Nesoudím, přestože si pamatuji všechny časy. A tak Vás zvu na besedu. Rád podám svědectví o setkáních z minulosti i z budoucnosti, tj. o událostech z doby předtím, než rozum vymyslel čas. Rád vám povím o tom co se děje v nitru Země i proč se to děje. Můžeme spolu mluvit o všem, co Vás zajímá. Jsem si naprosto jistý, že najdeme společnou řeč. Ta řeč se nijak nejmenuje. Je tichá a přesto má mnohonásobně větší zásobu možností informací, než kterou jsi schopen si představit. Ta řeč beze slov předává informaci o lásce Země k člověku. O tom, že k mému vývoji, stejně jako k Tvému je potřeba síly Země, Ohně, Vzduchu a Vody. A hlavně pamatuj – Jsem naladěn na frekvenci Tvého srdce, stejně jako Ty na moje. Na tlak zvenčí reaguješ stejně jako já. Proudem vody se  očistíš tak, jako já. Stejně je tomu se vzduchem a Sluncem. Jsme jedním. Pamatuj na mne. Miluji Tě . Říkají mi Křišťál.

Pro weby volneenergie.cz a hnutikristalovesvobody.cz napsal Ivo Fluksa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O stavu v naší zemi

Ivana Stonjeková

Někdy na jaře roku 2011 jsem začala cítit silnou potřebu začít trochu jinak pracovat pro Českou zemi potažmo i pro planetu Zemi.

Read more